Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng
Lobby Image

Chính Sách Chất Lượng

• Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào thông qua bộ chứng từ nguồn gốc xuất xứ hàng nhập và biên bản kiểm tra. • Theo dõi và báo cáo chất lượng hàng hóa trong từng công đoạn sản xuất hàng ngày. • Nhà máy có đội QC ch...

XEM THÊM