Sứ mệnh

Tiêu chí
Sứ mệnh

    Sản phẩm của Hưng Vượng là sự lựa chọn hợp lý nhất cho người tiêu dùng.
    Với tầm nhìn và định hướng phát triển của mình trong tương lai, Công ty Hưng Vượng đang ngày càng sáng tạo và hoàn thiện, đáp lại sự tin cậy của khách hàng, trở thành công ty sản xuất đồ gỗ có năng lực cạnh tranh mọi mặt.